Warsztaty Pierwszej Pomocy

W miniony czwartek Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury zorganizowała dla wszystkich chętnych warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził Ratownik Medyczny. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać zasady postępowania podczas sytuacji zagrożenia życia i zdrowia (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych, opanowanie poważnych krwotoków) oraz używania środków służących do udzielania pierwszej pomocy.
Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności nie pójdą na marne.
 

Bibliotka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

tel: 61 29 19 480, email: bp@bpicak.pl