Podziękowania i podsumowanie 27. Finału WOŚP w Dusznikach ;)

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała nam właśnie informacje o rozliczeniu naszego sztabu :) Na dusznickim koncie WOŚP jest 42.157,73 PLN :) .

Tak więc padł kolejny rekord, w zeszłym roku kwota była o 6.000 tysięcy niższa.

Na zebraną sumę składają się pieniądze zebrane przez wolontariuszy, przekazane w czasie licytacji oraz inne pozostałe darowizny.

Rekordowy wynik zebranych pieniędzy nie był by możliwy bez wsparcia ludzi dobrej woli, ofiarodawców fantów, lokalnym firmom za przekazanie wielu gadżetów na licytacje

W imieniu dusznickiego sztabu dziękuję wytrwałym wolontariuszom oraz ich opiekunom za puszki zapełnione pieniędzmi, strażakom i policji za czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy, pracownikom Banku Spółdzielczego w Dusznikach za „ mrówczą” pracę w liczeniu zebranych pieniędzy oraz dzieciom i młodzieży oraz ich instruktorom za przygotowanie atrakcyjnego programu artystycznego.

Szczególne podziękowania składam wszystkim pracownikom z Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury za wielotygodniowe przygotowania organizacyjne finału. 

 

Szef Sztabu WOŚP w Dusznikach

Ewa Świerkiel- Szymańska