"Staemmlerowie z Dusznik. Rodzinna historia polsko-niemieckiego pogranicza"

Johannes Staemmler to żyjący na przełomie XIX i XX wieku duchowny ewangelicki urodzony w Dusznikach. I to właśnie jemu oraz jego rodzinie poświęcone zostało sobotnie spotkanie (27.10) zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji kultury w Dusznikach oraz Stowarzyszenie Pasikonik. O rodzie Staemmlerów opowiedział słuchaczom dr hab. Olgierd Kiec - autor przekładu i opracowania książki "Wspomnienia poznańskiego pastora".

Warto dodać, że  wizyta gościa została poprzedzona objazdem cmentarzy ewangelickich (Chełminko, Podrzewie/Sękowo, Grzebienisko, Sarbia). 

GALERIA