Spotkanie z Anielą i Zofią Tułodzieckimi

W czwartek, 27 września, w czytelni dusznickiej biblioteki odbyło się spotkanie z Dorotą Tułodziecką-Adams, która opowiadała o swoich ciotkach – Anieli i Zofii Tułodzieckich.

Urodzona w 1853 roku Aniela, nauczycielka z zawodu, była kierowniczką i prawdziwą przywódczynią Towarzystwa Przyjaciółek Wzajemnego Pouczania się i Opieki nad Dziećmi „Warta”. Głównym celem Warcianek było wykształcenie jak największej liczby świadomych i odważnych obywateli, ponieważ tylko tacy przetrwają germanizacyjny napór państwa pruskiego.

 

Dorota Tułodziecka-Adams jest – jak podkreśla – Wielkopolanką i Polką. Choć życie dzieli między Polskę i USA czuje się silnie związana z polską kulturą. Od dwóch lat reprezentuje duchowe praciotki -  Anielę i Zofię – jeżdżąc po całej Polsce z programem „Nieustraszone Kobiety Powstania Wielkopolskiego”.

Licznie przybyła młodzież z dusznickiej szkoły wyraziła zainteresowanie duchowym dziedzictwem Matek Chrzestnych Powstania Wielkopolskiego, jak zwykło się nazywać Anielę wraz z pozostałymi Warciankami.