Majowe spotkanie ze sztuką i …”Region Kozła”

Podczas majowego spotkania ze sztuką młodzi widzowie zostali zabrani w podróż do Regionu Kozła, znajdującego się na pograniczu województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

Wraz z muzykami pochodzącymi z tego obszaru poznawali oni unikalne instrumenty tego regionu, zwyczaje,  tańce i zabawy taneczne, jak również stroje ludowe i elementy gwary.

GALERIA