Dożynki w Gminie Duszniki

Dożynki, czyli Święto Plonów, zajmują w kalendarzu rolniczym miejsce szczególne.  To wtedy rolnicy świętują, dziękując za zakończenie żniw i prac polowych. W tym roku Wójt Gminy Duszniki zaprosił na dożynki 2 września do Grzebieniska.

Starostami tegorocznego Święta Plonów byli:

Barbara Wesoła – właścicielka gospodarstwa rodzinnego od 18 lat. Wraz z mężem gospodarzy na 11 ha. Gospodarstwo zajmuje się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Uprawia się zboża: pszenżyto, żyto, pszenicę, jęczmień oraz kukurydzę. Z okopowych ziemniaki i buraki pastewne. Rośliny te są wykorzystywane w żywieniu zwierząt – trzody chlewnej i kilku sztuk bydła. Do obsługi całości przeznaczony jest sprzęt: ciągnik rolniczy, przyczepa rolnicza, rozsiewacz nawozu, siewnik zbożowy, kultywator, pług i inne. Pani Barbara studiuje niestacjonarnie zootechnikę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Mateusz Kaczmarek – prowadzi wielopokoleniowe gospodarstwo rolne o powierzchni 33 ha w Brzozie. Kierunki produkcji to hodowla trzody chlewnej i uprawa roślin. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i w miarę możliwości unowocześniane, również dzięki programom i dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Pan Mateusz posiada wykształcenie średnie i zamierza kontynuować naukę, aby jak najefektywniej zarządzać gospodarstwem.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy pw. Świętej Trójcy i św. Izydora w Grzebienisku. Następnie korowód przemaszerował do sali wiejskiej w Grzebienisku. Obrzęd dożynkowy poprowadził Zespół Pieśni i Tańca Pierwiosnek oraz zespoły Duszniczanka, Niewierzanka, Podrzewianka i Radość. Po obrzędzie na scenie zaprezentowały się dusznickie zespoły oraz dzieci z zespołów Dance Club Duszniki i Dance Junior Duszniki, działające przy BPiCAK. Ze specjalnymi koncertami wystąpiły zespoły: Katarzynki ze Ścinawki Górnej oraz Kaszubskie Nutki z Kościeżyny. Zgromadzoną publiczność bawił również kabaret WEŹRZESZ. Na koniec odbyła się zabawa taneczna, do której przygrywał zespół SPINER. 

GALERIA