„Zabytki Ziemi Dusznickiej” - wręczenie nagród

W środę, 29 października br. w Bibliotece miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników Konkursu Plastycznego pt. „Zabytki Ziemi Dusznickiej” pod patronatem Starosty Szamotulskiego Pawła Kowzana i Wójta Gminy Duszniki Adama Woropaja. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej oraz Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, w organizację konkursu włączyło się także Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach.

 

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Adam Woropaj, Dyrektor BPiCAK w Dusznikach Ewa Świerkiel-Szymańska, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Maciej Fliger, Kustosz Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach Elżbieta Ratajczak, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej Maciej Tepper, dyrektorzy szkół z terenu gminy, a także licznie zgromadzona młodzież szkolna wraz z opiekunami.

Łącznie na konkurs z terenu gminy napłynęło 138 prac. Głównym założeniem konkursu było rozpowszechnienie wśród młodzieży wiedzy i informacji na temat zabytków w naszym otoczeniu oraz ukazanie ich w formie plastycznej. Zgodnie z regulaminem jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych (IV- VI szkoły podstawowe i klasy gimnazjum).


Nagrody w kategorii IV-VI szkół podstawowych: 
I miejsce - Natalia Piaskowska, SP Duszniki, Kościół poewangelicki w Dusznikach,
II miejsce - Michalina Lisek, SP Sędzinko, Brzoza - dwór z początku XX w.,
III miejsce - Adam Piekarek, SP Grzebienisko, Kapliczka w Sarbii.


Nagrody w kategorii klasy gimnazjum:
I miejsce - Jolanta Kobierska, Gimnazjum Duszniki, Kościół poewangelicki w Dusznikach.

 
Ponadto przyznano aż 12 wyróżnień dla uczestników. Podczas spotkania młodzież miała okazje wysłuchać wykładu na temat zabytków Ziemi Dusznickiej w wykonaniu historyk Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach Michaliny Janaszak.
W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydarzenia, szczególne podziękowania dla fundatorów nagród: Starostwa Powiatowego w Szamotułach, Urzędu Gminy Duszniki oraz Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

 

 

                                                                                                                                             Mateusz Jaworski 

GALERIA


Bibliotka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

tel: 61 29 19 480, email: bp@bpicak.pl