c=1

Szczegółowe procedury obowiązujące w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach oraz Filii w Grzebienisku w celu zachowania bezpieczeństwa czytelników i pracowników w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19

 

1.    Obsługa czytelników odbywa się przy specjalnie przygotowanym stanowisku.

 

2.    Biblioteka dla czytelników czynna jest od poniedziałku do piątku w  godzinach jej otwarcia.

 

3. Przed otwarciem placówki dla czytelników pracownicy przeprowadzają wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję stanowisk oraz powierzchni płaskich: klamki, poręcze, lady.

      4.    Książki zwracane przez czytelnika są wkładane do pojemnika, a  następnie poddawane 3 dniowej kwarantannie zanim trafią z  powrotem na półkę.

 

5. Każdy czytelnik zobowiązany jest do przychodzenia do biblioteki w   maseczce ochronnej Dodatkowo nakłada się obowiązek dezynfekcji dłoni przed podejściem do wypożyczalni książek, w   wyznaczonym do tego miejscu.

 

6.   W wypożyczalni może przebywać jednocześnie 2 klientów.

 

7. Czytelnicy oczekujący w kolejce zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego nie mniej niż 1,5 metra, zajmując miejsca na polach oznaczonych przez Bibliotekę.

 

8. Nadal nieczynne pozostają czytelnia, kawiarenka internetowa oraz wypożyczalnia gazet. Zawieszone zostaje także świadczenie usług poligraficznych (ksero).

 

9.    Powyższe ograniczenia będą na bieżąco modyfikowane, zgodnie z   zaleceniami odpowiednich służb.