Wróć

Nasze propozycje

Filia w Grzebienisku

Biblioteka Publiczna w Grzebienisku powstała w 1949 roku,  w myśl Dekretu z dn. 17 kwietnia 1946 roku, który zapoczątkował planową organizację bibliotek powszechnych na terenie kraju. 
          Biblioteka kilkakrotnie zmieniała lokal i pracowników. W latach 1954-56, zgodnie z reformą administracji terenowej państwa i tworzeniem gromad, przeniesiona została do Sędzin i Gaju Wielkiego. W roku 1961, po likwidacji małych terytorialnie gromad, powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna, zlokalizowana ponownie
w Grzebienisku. Zlikwidowano placówkę w Gaju Wielkim, biblioteka w Sędzinach do 1965 roku istniała jako filia biblioteki grzebieniskiej. W kilku wsiach sołeckich działały punkty biblioteczne, prowadzone społecznie przez organizacje kobiece i młodzieżowe. W związku z kolejną reformą administracji terenowej państwa – likwidacją powiatów i tworzeniem gmin, w 1975 roku Biblioteka w Grzebienisku włączona została w sieć placówek Biblioteki Publicznej Gminy Duszniki jako jej filia. Biblioteka gminna przejęła obsługę punktów bibliotecznych, w filii zachowano 0,6 etatu dla pracownika działalności podstawowej. 
          W roku 2004 Gminny Ośrodek Kultury
w Dusznikach przekształcony został w Gminne Centrum Kultury, w którego strukturę włączono Bibliotekę Publiczną z Filią. Od stycznia 2009 r. Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki wraz ze swą Filią w Grzebienisku działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury.
 
Grzebieniska Biblioteka realizuje nie tylko podstawowe zadania: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru. Jej kierowniczka aktywnie współpracuje z miejscową Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Przedszkolem, z nauczycielami przedmiotów humanistycznych i bibliotekarką szkolną. Wspólnie organizowane są spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne. Najmłodszym mieszkańcom proponuje się głośne czytanie książek, i to nie tylko w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Upowszechnianie książki i czytelnictwa następuje również poprzez organizowane w Bibliotece wystawki i wystawy, konkursy dla przedstawicieli różnych grup wiekowych, wieczory bajek dla dzieci, spotkania z pisarzami, prelekcje...
 
Rocznie przybywa około 500 książek. Systematycznie prowadzona jest selekcja i aktualizacja zbiorów. Z biblioteki korzysta przeszło 300 czytelników (Grzebienisko liczy około 700 mieszkańców), którzy wypożyczają średnio 11.000 książek rocznie. Wzrasta procent użytkowników informacji; korzystają oni z książek i czasopism (11 tytułów) na miejscu. Koniecznością staje się zakup nowej kserokopiarki, wreszcie komputera dla czytelników i uzyskanie dostępu do Internetu.
 
Wierzymy, że przy okazji kolejnego „…lecia” grzebieniskiej Biblioteki spotkamy się w nowoczesnej, skomputeryzowanej placówce, nieodmiennie jednak przyciągającej wierne mole książkowe;)
Garnijcie się do czytania książek i zapamiętajcie, że chłop bez oświaty jest prawdziwym kołkiem w płocie.                                                                 [Jakub Bojko]
 
Kierownicy Biblioteki Publicznej w Grzebienisku
 
Longina Górska                                     1949 – 1954
Anna Kabacińska (Subsar)                    1954 – 1955
Urszula Figlerowicz-Opalińska               1961 – 1964
Joanna Szabat                                      1966 – 1978
Urszula Nowakowska                            1979 – 1980
Zofia Skóra                                           1981 – 1982
Renata Grygiel                                      1983 – 1986
Elżbieta Malińska                                  1987 – obecnie
 
Siedziba Biblioteki
 
1961 – 1972      lokal w centrum wsi, obok Urzędu Pocztowego
                        11 grudnia 1972r. o godz. 2100 wybuchł pożar
1973 – 1977      sala posiedzeń byłego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
1977 – 1997      biuro byłego Prezydium GRN
1997 – 2007      sala posiedzeń byłego Prezydium GRN
2007 – 2008      lokal dzierżawiony w budynku prywatnym
lipiec 2008        nowy pawilon biblioteczny obok Świetlicy Wiejskiej i strażnicy OSP
 
Nieco statystyki
 
Rok
Punkty biblioteczne
Woluminy
Czytelnicy
Wypożyczenia
1949
4
1403
57
2490
1950
7
2060
380
5000
1954
9
3215
603
5620
1975
8
7348
702
16675
1976
7
7838
635
15310
1980
-
8876
158
2488
1985
-
10134
156
3136
1990
-
10097
197
3594
1995
-
10637
201
6741
2000
-
9502
265
9456
2005
-
9794
295
10594
2007
-
9972
317
11137
30 XI 2009
-
10842
315
8702
 
Na spotkaniach autorskich gościli m.in.: Marek i Krystyna FiedlerowieMarian OrłońMarceli KosmanLech KonopińskiRyszard DaneckiMałgorzata Musierowicz, Jerzy Grupiński, Bronisław Dostatni, Emilia Waśniowska, Edmund Oses, Sergiusz Sterna Wachowiak, Krzysztof Świątkowski…
Ciąg dalszy nastąpi;)

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki